CVIKY | Zvedání ramen s velkou činkou za tělem

Zvedání ramen s velkou činkou za tělem

Trapézové svaly unesou vysoké zátěže, jelikož sval vyplňuje celou hmotu horní části zádových svalů. Trapézové svaly nelze při cvičení samostatně izolovat, vždy se do cvičení začnou zapojovat i ostatní pomocné svaly zad, které napomáhají zvládnout tréninkovou zátěž.

Provedení cviku

Stoupněte si na šířku ramen. V natažených pažích držte za tělem velkou nakládací činku a vypněte prsa vpřed. S nádechem zdviháte ramena co nejvýše, jak je to možné. Paže nesmíte pokrčovat. V horní poloze pohyb na moment podržíte a spouštíte kontrolovaně ramena co nejníže s výdechem. Pohyb znovu opakujete.

Při cvičení nepředklánějte hlavu ani ji nezaklánějte. Držte postavení hlavy v přirozené poloze. Častou chybou jsou kulatá záda při cviku, musíte mít prsa vypnutá vpřed. Tím předcházíte přetěžování bederní páteře.

Zvedání ramen s velkou činkou za tělem

Při cvičení můžete používat i vzpěračský opasek pro lepší udržení stability. Opasek používejte vždy při naložení těžkých tréninkových vah.

Trapézy jsou často zatěžovány při tréninku ramen a zádových svalů. Proto nevěnujte přehnanou pozornost horní části trapézových svalů. Pokud však máte problémy s růstem trapézů, pozornost jim bude patřičně náležet.

Pokud máte úzká ramena, opět se nesnažte horní část trapézů maximálně rozvinout. Opticky by se vám ramena ještě více zúžila.

V objemové fázi používejte těžkou nakládací činku o 6 - 8 opakování. Trapézové svaly jsou velkým svalem, který snese vysoké zatížení. Každé opakování musí být však úplné a technicky správně provedené.

2017 © JÁGR - SPORT ® – Všechna práva vyhrazena