CVIKY | Francouzský tah v sedě s jednoručkou

Francouzský tah v sedě s jednoručkou

Největší práci provádí trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii) - dlouhá, zevní, vnitřní hlava. Přední strana svalu deltového (m. deltoideus). Dále prsní svalstvo (m. pectorale), přední pilovitý sval a sval trapézový.

Provedení cviku

Sedněte si na lavičku s krátkým opěradlem a do ruky vezměte jednoruční činku, kterou zvedněte nad hlavu a s nádechem ji spouštějte směrem k temeni hlavy. Do takové fáze, tak aby se lokty dostávaly mírně pod úhel 90 stupňů.

Poté otočte pohyb tahem směrem na horu s výdechem do původní polohy. Lokty při cvičení držíte stále u hlavy.

Čím více se vám budou lokty rozjíždět od sebe, tím více zapojíte do práce zevní část tricepsů. Cvik se stane méně izolovaný pro vnitřní část tricepsů.

Francouzský tah vsedě s jednoručkou

Pokud nemáte v posilovně lavičku s krátkým opěradlem, můžete se zády opřít o tyč multipressu nebo benchpresovou tyč. Lavička, je ale bezpečnější a pohodlnější pro odcvičení tricepsů.

Používejte přiměřené tréninkové váhy. Cvik provádíte nadhlavou, což klade nároky na udržení stability při cvičení. Při cvičení s maximálními váhami může dojít k bolestem krční páteře.

Tento cvik není vhodný pro začátečníky! Francouzské tahy nejsou cvikem objemovým, ale tvarovacím. Tricepsové svaly hlubším spouštěním činky dolů více nezatížíte, ale pouze tím přetížíte úpony tricepsů. Tímto způsobem by mohlo dojít ke zbytečnému zranění.

2017 © JÁGR - SPORT ® – Všechna práva vyhrazena