CVIKY | Francouzský tah vleže s jednoručkami

Francouzský tah vleže s jednoručkami

Další cvik, kterým procvičíte svalstvo zadní části paže. Francouzský tah vleže s jednoručkami můžete využít jako náhradu francouzského tahu s velkou činkou. Největší práci provádí trojhlavý sval pažní (m. triceps brachii) - dlouhá, zevní, vnitřní hlava. Přední strana svalu deltového (m. deltoideus). Dále prsní svalstvo (m. pectorale) a přední pilovitý sval a také sval trapézový (m. trapézius). Při tomto cviku při správném provedení nejvíce zatížíte především dlouhou hlavu tricepsu.

Provedení cviku

Lehněte si na lavičku. Do každé ruky vezmete jednoruční činku, zvedněte je nad hlavu a s nádechem je spouštějte směrem k temeni hlavy. Do takové fáze, tak aby se lokty dostávaly mírně pod úhel 90 stupňů. Otočíte pohyb tahem směrem na horu s výdechem do původní polohy.

Francouzský tah vleže s jednoručkami

Lokty při cvičení držíte stále u těla. Čím více se vám budou lokty rozjíždět od sebe, tím více zapojíte do práce zevní hlavu tricepsu. Cvik se stane méně izolovaným pro dlouhou hlavu tricepsu.

Cvik vykonávejte pomalu a kontrolovaně s rozumnou zátěží. Také můžete cvičit jednoruč, kdy v jedné ruce máte jednoručku a při cvičení si druhou rukou můžete zlehka dopomoci. Vždy dávejte pozor, aby jste jednoručky měly dobře zajištěné. Cvik provádíte nad hlavou, takže pokud by došlo k uvolnění kotouče z jednoručky, mohli by jste si značně ublížit.

V závěrečné poloze triceps dopínejte, jakmile to neuděláte šidíte své paže. Používejte zátěž, se kterou jste schopni provést technicky daný počet opakování. Uvědomte si, že francouzský tah s jednoručkami je velice náročný, jelikož cvičíte každou paži zvlášť.

Při použití příliš vysoké váhy by mohlo dojít ke zbytečnému úrazu. Dráha jednoruček směřuje vedle hlavy. Jednoručky tedy nezastavujete nad hlavou. Pohyb musí být kontrolovaný a pomalý. Pracuje pouze svalstvo zadní části paže (triceps). Nesmí docházet k pohybům v ramením kloubu. Ramena drží stále stejnou pozici bez pohybu. Nadměrná váha jednoruček vás bude nutit pomáhat si v pohybu mírným cheatingem v ramenou.

Francouzské tahy s jednoručkami jsou vhodným cvikem pro ženy i pro muže. Častěji tento cvik využívají ženy, jelikož nepoužívají tak vysoké váhy. Muži při tomto cviku musí použít také nižší váhu, než při cvičení s velkou činkou.

2017 © JÁGR - SPORT ® – Všechna práva vyhrazena